Hrabě Ferdinand von Zeppelin se narodil 8.července 1838 v Kostnici. Přišel na svět v šlechtické rodině, která ze svých řad po staletí dodávala württenberským knížatům úředníky a důstojníky. Tradice jeho rodiny ho předurčila k vojenské kariéře. Ve dvaceti letech absolovoval kadetku a je vyřazen jako poručík, ale pak si vymohl universitu v Tübingen a vystuduje přírodní vědy. Pokračování...

První z pobočných podniků Zeppelina byla dopravní společnost DELAG (Deutsche Luftschiffahrt Aktiengessellschaft) založená 16. listopadu 1909 ve Frankfurtu nad Mohanem s kapitálem 3 milióny marek pro provozování osobní dopravy vzducholoděmi. Pokračování...